سولاریوم Luxura V7

  • دارای 48 لامپ 200 وات RUVA ترکیبی
  • کولر بدنه 
  • خنک کننده قابل تنظیم
  • آروماتراپی Xsens اختیاری
  • LCD تایمر 
  • برنامه ریزی داخلی تایمر 
  • قدرت خروجی (تقریبا) 10000 وات
  • تک فاز - 70 آمپر